Föreläsning om Saga Walli och Gunnel Kjellgren-Schultze
Läs mer