Integritetspolicy

Introduktion
På Votum Media AB arbetar vi för att säkerställa så att din integritet skyddas i enighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas och här kan du därför läsa mer om hur insamling och behandling av personuppgifter går till, vilka rättigheter du har och hur du kommer i kontakt med oss.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Votum Media AB (556725-8990), Skårevägen 60, 653 50 Karlstad, är ansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Vad är behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som, direkt eller indirekt, kan kopplas till en nu levande person. Några exempel på detta kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning och personnummer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med dessa uppgifter. Exempel på sådan behandling kan vara insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?
Personuppgifter samlas in på olika ställen och för olika ändamål, beroende på om du prenumererar på vårt nyhetsmail, beställer böcker via vår hemsida eller någon av våra återförsäljare, eller kontaktar oss för att beställa recensionsexemplar av nya böcker. Vi använder oss även av dina personuppgifter om du ger ut en bok hos oss. Notera att vi sparar dina uppgifter om du skickar in ett manus till oss. Dessa uppgifter kan du när som helst be oss ta bort, kontakta oss på info@votummedia.se.

Personuppgiftsbehandling vid utskick av våra nyhetsmail samt BLICK Magasin
Vi kommunicerar med dig som aktivt har anmält dig till våra nyhetsmail, beställt en bok av oss det senaste året, eller på något annat sätt visat intresse för information om vår utgivning. Gällande nyhetsmail kommunicerar vi via epost och du kan närsomhelst välja att avregistrera dig från våra nyhetsmail genom maila oss på nyhetsbrev@votummedia.se

Vi använder oss av Brevo, där vi skapar nyhetsbreven och även skickar ut dessa via. Vi använder oss av Your Mailing List Provider för våra kundregister. 

Gällande BLICK Magasin kommunicerar vi via vårt fysiska magasin, som man får om man handlat av oss det senaste året.  Om du vill att vi tar bort dina personuppgifter eller inte vill ha fysiska utskick kan du när som helst kontakta oss på info@votummedia.se.

Personuppgiftsbehandling – Beställningar
När du beställer böcker från oss på vår hemsida, via telefon, mail eller genom annonser lagras dina personuppgifter i 24 månader hos oss och skickas till tredje part enbart för behandling och registrering av order, packning och leverans, samt i samband med betalning. Dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter enligt GDPR.

Personuppgiftsbehandling – Recensionsexemplar
Vid beställning av recensionsexemplar använder vi dina personuppgifter för att kunna skicka ut beställd bok. Här har vi gjort en intresseavvägning och skulle du inte längre vilja ha våra böcker kan du närsomhelst kontakta oss för avregistrering. Dina personuppgifter kan även komma att hanteras av Förlagssystem i samband med orderhantering. Även Förlagssystem har en policy för behandling av personuppgifter.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att registrera beställningar
  • För utskick av BLICK Magasin
  • För att skicka pressmeddelanden
  • För att skicka nyhetsmail och eventuella erbjudanden
  • För att skicka inbjudningar
  • För att kunna hantera kundserviceärenden och svara på frågor kring eventuella beställningar
  • För att hantera inskickade manus

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter i 24 månader. Dina uppgifter raderas i enighet med den information du får vid registring av uppgifter.

Vilka är dina rättigheter?
Du har närsomhelst rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig, för att få dem korrigerade eller raderade. Du har även rätt att avstå från riktad marknadsföring och att få information om eventuellt dataintrång.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Vi varken säljer eller byter personuppgifter för marknadsföringsändamål men delar ibland med oss av personuppgifter till tredje part för att kunna hantera distribution av nyheter, inbjudningar, tävlingar, orderhantering samt fysiska utskick, t.ex. BLICK Magasin. 

Hantering av cookies?
Google Analytics sätter cookies på votummedia.se och tittar du på videoklipp som vi publicerat så sparas cookies hos Youtube.

Mer information om cookies hittar du på Post- och Telestyrelsen hemsida www.pts.se.

Personuppgiftsbehandling vid marknadsföring i sociala medier
Facebook och Instagram kan komma att koppla ihop beteendedata med information lagrad i sociala nätverk. Detta för att kunna visa relevanta annonser i ditt flöde. Önskar du begränsa funktionen kan du reglera dina inställningar under ditt konto på Facebook eller Instagram.

Personuppgiftsansvarig
Votum Media AB
Skårevägen 60
653 50 Karlstad
Telefon: 054 – 15 16 18
E-post: info@votummedia.se
Organisationsnummer: 556725-8990