Visselblåsarsystem

Vi gör allt för att bedriva vår verksamhet med högsta etiska standard och enligt gällande lagar och bestämmelser. Votum Medias internkontroll och verksamhetsrutiner har utformats för att upptäcka och förhindra tjänstefel, bedrägeri samt andra oegentligheter.

Inte ens de mest effektiva kontroller och rutiner kan förhindra alla tänkbara situationer. Votum Medias visselblåsarsystem är därför öppet för alla intressenter – kunder, partners, berörda samhällsgrupper, medarbetare etc. Här kan du anmäla missförhållanden och känna dig trygg med det. Du kan använda visselblåsarsystemet om du misstänker exempelvis kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller oegentligheter såsom bedrägerier eller ett i övrigt bedrägligt, oärligt, olagligt eller oaktsamt agerande i vår verksamhet eller i våra produkter och tjänster. Det kan till exempel röra sig om något som strider mot lagar, regler, interna riktlinjer, instruktioner eller anvisningar.