Välkommen till Votum Medias pressida!

Högupplösta bilder från våra böcker hittar du på våra mediasidor. Vid publicering, ange alltid fotografens/illustratörens namn.

Om du har frågor angående bildhantering, kontakta Per Kollberg, tel 0768-33 35 00 eller per@votummedia.se

Vid pressrelaterade frågor kontakta AnnaSara Gotting, tel 0707-18 95 62 eller annasara@votummedia.se

Votum Förlag

Mediasida för böcker utgivna på Votum Förlag (Dropbox)

Speja Förlag

Mediasida för böcker utgivna på Speja Förlag (Dropbox)

Logotyper

Zip-fil med våra logotyper i de vanligast förekommande formaten.