Gullers Produktion

Under namnet Gullers Produktion agerar vi mer som en produktionsbyrå, och arbetar med olika typer av uppdragsproduktion. Här har vi ett bredare utbud av tjänster som inkluderar bland annat:

• Grafisk formgivning
• Bokproduktion
• Logotyper
• Redaktörstjänster
• Korrekturläsning
• Tryckförmedling

För mer info eller frågor, kontakta:

Per Kollberg
per@votummedia.se
0768-33 35 00

Johan Sjödelius
johan@votummedia.se
070-731 87 60