Artikelnr: 9789188435927 Kategorier: , Etikett:
ISBN: 9789188435927

Hela livets kyrka – Pastoral teologi för vigsel, begravning, dop och välsignelse

259 kr

Sune Fahlgren RED

Flexoband, 173×240 mm, 304 sidor
Utgiven november 2019

E-bok (pdf) köp via Adlibris

För viktiga skeenden i livet finns riter – från namngivning vid födseln till begravning när någon dör. I vårt moderna samhälle är riterna i allra högsta grad levande, ibland i ny skepnad och mer individualiserade än för tidigare generationer.

Vad detta innebär för kyrkan, det är frågeställningen i den här boken – Hela livets kyrka. Dop, vigsel och begravning är de vanligaste kyrkliga riterna som tolkar livets olika skeden, men också andra handlingar förekommer.

Under de senaste åren har flera kyrkosamfund i Sverige fått nya handböcker för gudstjänstlivet. Hela livets kyrka tar sin utgångspunkt i Equmeniakyrkans handbok och sätter dess ordningar för vigsel, begravning, dop och  välsignelsehandlingar in i ett vidare sammanhang. Författarna lyfter fram existentiella frågor, teologiska utmaningar, församlingsangelägenheter och pastorns/diakonens särskilda uppdrag.

Hela livets kyrka är en praktisk handbok för de kyrkliga handlingarna som kan läsas och användas av fler än kyrkans ledare och bli intressant också i andra kyrkosamfund, genom att den tydliggör både likheter och skillnader mellan olika traditioner.

Bokens författare är aktiva i Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan:
Jan-Olof Aggedal, Anna Berndes, Eva Cronsioe, Jenny Dobers, Sune Fahlgren, Peter Halldorf, Christina Molin, Larsåke W Persson, Samuel Rubenson, Hanne Stichel, Per Westblom, Susanne Wigorts Yngvesson.

---------------

Sann ekumenik är också ifrågasättande,
och till och med kritisk. Om inte vi,
församlingsengagerade och ledare,
är beredda att utsätta oss för sådant,
mörknar vår framtid.
Ur förordet av Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus i Svenska kyrkan

”Hela livets kyrka” är en boktitel med
medveten dubbeltydighet. ”Hela” är
både ett imperativ och ett adjektiv …
Församlingens delaktighet och
ansvar betonas.
Ur inledningen av bokens redaktör Sune Fahlgren, docent i kyrkovetenskap