Artikelnr: 9789187283512 Kategorier: ,
ISBN: 9789187283512

Prisade byggnader

185 kr

Lars Edenskär
Lisbeth Axelsson

Inbunden, 250×225 mm, 80 sidor
Utgiven november 2014

Örebro kommuns ombyggnadspris är unikt.
Sedan 1982 har fastighetsägare som renoverat, byggt om eller nytt på ett berömvärt sätt, kunnat skruva upp den bronsgjutna plaketten på husfasaden.
Äran av ett gott utfört arbete är belöningen.
Det är kommunens byggnadsnämnd som utser vinnaren.
Under 20 år var numera pensionerade stadsarkitekten Lars Edenskär med i pris­juryn. Prisade byggnader är ett resultat av hans initiativ att samla fakta kring de bygg­nader som fått utmärkelsen. Han har även fotodokumenterat husen.
I boken presenteras alla prisade bygg­nader under åren med bild och en text skriven i samarbete med journalisten Lisbeth Axelsson.
En del hus får mer utrymme, som Norra Strandgatan 1, byggt 1905 av dåtidens storbyggmästare Per Eriksson, förebilden till författaren Hjalmar Bergmans litterära figur Markurell. Här uppfördes byggnaden sten för sten som var och en bars upp av raska tegelbärare och sattes på plats av skickliga murare. Hela bygglaget avfotograferades med jobbare, förmän och byggmästaren själv samt den unge Hjalmar Bergman iförd halmhatt! Efter en lång tid av förfall på 1970-talet renoverades huset på ett bra sätt av fastighetsägaren John Ekströms Bygg AB som fick det första priset.
Örebro kommuns ombyggnadspris är en sporre till fastighetsägarna och medverkar till att påverka bebyggelseutvecklingens riktning. Det har också ett betydande PR-värde, både för pristagare och utdelare. Därför fortsätter man dela ut priset åtminstone i tio år till.
Läs om de 32 husen och 25 fastighets­ägarna som fått priset!