Anna Froster

Anna Froster är journalist, författare och biolog, med skog och artbevarande som utgångspunkter i skrivandet.
Hon har även jobbat som skogsinventerare och har blicken för vad som döljer sig under mossa och bark. Anna har tidigare gett ut bland annat Hamra nationalpark urskog i myrland (Votum).

Böcker med Anna Froster
Tivedens nationalpark : Från urtid till trolltid »
Tiveden National Park : From Old-Growth Forest to Enchanted Forest »
Der Nationalpark Tiveden : Von der Urzeit bis zur Trollzeit »
Hamra nationalpark : Urskog i myrland
Ensjölokarna – jätteträdens skog