Anna Maria Bernitz

Anna Maria Bernitz arbetar med utställningar på Svenska institutet sedan 2002, med hela världen som arbetsfält.

Hon har ansvarat för att skapa förtroende för Sverige och bygga internationella relationer. I allt hon gör finns en övertygelse om att det går att se det stora i det lilla och att konstens uppgift är att erbjuda andra världar.

Genom sitt arbete på Svenska institutet har hon blivit något av en expert på Sverigebilden och hur den förändras över tid och rum.

Böcker med Anna Maria Bernitz:
United Stockholms of America : Swedes who stayed »
United Stockholms of America : Svenskarna som stannade »