Anna Säfsten

Anna Säfsten är naturvetare med intresse för rörelse, samtal och känslan som väcks i oss när vi kommer till en plats. Livet levs på cykel och i kontor, oftast med en kaffekopp nära till hands.
Anna är uppvuxen vid Umeälven men bor idag vid Mölndalsån. Text och bild har alltid följts åt genom livet.

 

Böcker av Anna Säfsten:
Vänern : Upplevelser vid vatten »