Antoinette Ramsay Herthelius

Antoinette Ramsay Herthelius är Slottsbibliotekarie Bernadottebiblioteket, fil. kand.
Redaktör för boken om Kungliga hyllningsadresser.

Böcker med Antoinette Ramsay Herthelius
Kungliga hyllningsadresser : En konstskatt i Bernadottebiblioteket »
Bernadottebiblioteket – en kunglig kulturskatt