Bengt Oldhammer

Bengt Oldhammer är journalist med stort engagemang i skogsbiologiska frågor. Han jobbar idag som naturinventerare och naturguide på heltid. Ringmärkt ugglor under 20-talet år och tittar gärna på lappugglor, hänglavar och svamp eller spårar järv och varg i dalaskogen.

Skriver regelbundet i Fauna och flora samt Svensk Botanisk Tidskrift och sitter då helst under det sibiriska korkträdet i sin överdådiga trädgård med utsikt över de blånande bergen intill Siljansringen.

Böcker med Bengt Oldhammer
Tjädern och urskogen : I Tyresta nationalpark »