Bengt Spade

Bengt Spade är teknikhistoriker och författare. 2012 tilldelades han Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj med motiveringen ”Med sin gedigna kunskap och sitt engagemang är Bengt Spade en av de främsta förmedlarna av svensk industrihistoria.”

Bengt är en pionjär inom området och en sann brobyggare mellan naturvetenskap och humaniora genom sin förmåga att pedagogiskt förklara komplicerade tekniska och industriella processer.

Böcker av Bengt Spade
Tidtaget »