Berit Okkenhaug

Berit Okkenhaug har varit präst vid Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, hon har varit församlingspräst, sjukhuspräst och lärare i själavård vid Det teologiske Menighetsfakultetet i Oslo. Berit har även varit lärare vid S:t Lukas själavårdsutbildningar och är en uppskattad föreläsare i Sverige och Norge. Hon har tidigare gett ut boken Själavård – En grundbok på svenska.

Böcker med Berit Okkenhaug
När jag döljer mitt ansikte : Perspektiv på skam
Själavård – En grundbok