Carin Bergström

Carin Bergström är fil dr och docent i historia, tidigare museichef på Skoklosters slott och överintendent för Kungl. Husgerådskammaren med Bernadottebiblioteket.
Hon är ledamot av den Värmländska akademien och har gett ut ett antal böcker i kulturhistoriska ämnen.

Böcker med Carin Bergström
Albertina och Viktor – Emigranterna som återvände »
Skoklosters slott under 350 år »
Skokloster During 350 Years »