Carl Dahlbäck

Carl Dahlbäck är boende i Stockholm och kyrkoherde i Nacka församling sedan 2005. Han skrev sin Masteruppsats med titeln Med känslans klarhet och förståndets värme – Om mystik och modernitet i Dag Hammarskjölds Vägmärken . Han är författare till boken Ett långsamt farväl – Om C och kärleken i skuggan av ALS och har gett ut tre musikalbum, bland annat I Stillhetens Rymd som är inspirerad av Dag Hammarskjölds texter. 2023 utsågs han till hedersdoktor på Henry Martyn Institute, i Hyderabad, Indien för sitt interreligiösa arbete med Guds Hus i Fisksätra.

Böcker av Carl Dahlbäck:
Jag ska bära din sorg till Nikkaluokta »