Charlotta Hanner Nordstrand

Charlotta Hanner Nordstrand är konstvetare och skrev år 2000 en avhandling om Göteborgs konstliv under 1800-talets mitt. Under arbetet letade hon upp flera kvinnliga konstnärer och frågan om varför de inte var mera kända väcktes. Charlotta har varit lektor vid Göteborgs univer­sitet. Hon har också arbetat som intendent på Göteborgs konstmuseum och informatiker på Byggnadsvård Nääs.

Böcker av Charlotta Hanner Nordstrand:
Konstnärerna Saga Walli och Gunnel Kjellgren-Schultze i 1900-talets Göteborg »