Christina Mattsson

Christina Mattsson, tidigare styresman för Nordiska museet, känd folklorist och mångårig medarbetare i radio och TV, bland annat som rikskanalchef för P2. I sin egenskap av visforskare har hon skrivit artiklar, uppsatser och flera böcker, både om fula visor och snapsvisor, men också om andra folkloristiska ämnen.
På Votum Förlag har hon tidigare svarat för utgivningen av Juvelarian. Historien om Christina Nilssons smaragder (2017 tillsammans med Elsebeth Welander-Berggren), Jobs keramik och textil. Lisbet Jobs och Gocken Jobs. Två systrar – två konstnärskap (2018 tillsammans med Hedvig Hedqvist) och Blomsterbrodösen Elisabet Jobs (2021).

Böcker med Christina Mattsson
Juvelarian : Historien om Christina Nilssons smaragder »
Jobs keramik & textil: Lisbet Jobs och Gocken Jobs, två systrar – två konstnärskap »
Blomsterbrodösen Elisabet Jobs »
Petter Winge och hans värld. En boktryckare, bokhandlare och utgivare i 1700-talets Nyköping »