Elisabeth Öhman

Elisabeth Öhman är född i sörmländska Nyköping och har en bakgrund som copywriter, frilansjournalist och skribent. Hon arbetar numera heltid som författare och har gett ut romanerna Drott­ningklockan, Renässansringen och Pärlbroschen om den äventyrliga urmakaren Aron Pettersson, faktareportageboken Svenska Ostron – havets juveler samt novellantologin Novellhotellet. Elisabeth bor i byn Gillberga på norra Öland.

Böcker av Elisabeth Öhman
Svenska ostron – havets juveler »
Helgmålsringning : En klang i folkdjupet »