Elisabeth Sellerfors

Elisabeth Sellerfors arbetar sedan många år som arbetsmiljöpsykolog, psykoterapeut och handledare. Uppdragsgivare är bland annat olika samfund och kyrkor.

Böcker av Elisabeth Sellerfors:
Arbetsgivare åt sin egen Herde