Evert Svensson

Evert Svensson – En del människor viger hela sina liv till kampen mot förtryck och för mänskliga rättigheter. Envist, utan åthävor, kämpar de för fred, rättvisa och alla människors lika värde.
Evert Svensson är en av dessa människor. Evert startade sin bana i tidigt 1900-tal och har varit verksam i flera svenska folkrörelser. Där omsattes idén om rättvisa och jämlikhet till konkret verksamhet och till politik.
Evert var ordförande för Broderskapsrörelsen 1968-1986 och president för The International League of Religiös Socialists 1983-2003. Han var riksdagsledamot i 34 år från 1957 där han huvudsakligast arbetade inom social- och utrikespolitik. Evert satt också i Utrikesnämnden under 10 år, uppdrag som delegat vid FN:s Generalförsamling vid flera tillfällen, delegat vid Europarådet 1982-1991, delegat vid Europeiska Säkerhetskonferensen i Madrid (numera OSSE) i början av 1980-talet. Som Broderskapsrörelsens ordförande var han adjungerad i socialdemokraternas partistyrelse och dess verkställande utskott, vilket gjorde att han på nära håll kunde följa och påverka Sveriges politik. Under åren arbetade han i nära samarbete med tre statsministrar: Tage Erlander, Olof Palme och Ingvar Carlsson. Det betyder att han har mycket att berätta.

Böcker av Evert Svensson
Mitt namn är Evert »