Gunnar Granberg

Gunnar Granberg Teol. dr i kyrkohistoria vid Uppsala universitet, verksam som stiftsadjunkt i Uppsala stift med ansvar för kyrkrestaureringar och kyrkorummets förnyelse.

Böcker av Gunnar Granberg
Dopfuntar i ny design
Stora kyrkor och små församlingar
Kyrkan i Gamla Uppsala
Franciskus av Assisi