Hans-Olof Boström

Hans-Olof Boström, professor emeritus i konstvetenskap vid Karlstads universitet, tidigare verksam vid Uppsala universitet samt i många år som museiman (Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Bror Hjorths hus i Uppsala).

Han har varit livligt engagerad i det värmländska konst- och kulturlivet, bl.a. som preses i Värmländska Akademien, styrelseledamot och vice ordförande i Rackstadmuseet, styrelseledamot i Värmlands konstförening, vice ordförande i Karlstads Humanistiska förening (numera hedersledamot) och styrelseledamot i Föreningen för Värmländsk kultur.

Han har även flitigt medverkat i dagspress och tidskrifter, bl.a. Uppsala Nya Tidning, Svenska Dagbladet, Konsthistorisk tidskrift och Värmländsk kultur.

Böcker med Hans-Olof Boström
Konst i Värmland. Från Fjæstad till Lerin » (2017)

Carl Larsson. Monumentalmålaren (2016)
Panofsky och ikonologin (2004)
Det underbara skåpet, Philipp Hainhofer och Gustaf II Adolfs konstskåp i Uppsala (2001)
Bror Hjorth (1994)
Sett. Essäer om 1800- och 1900-talskonst (1992)
Biskopsporträtt i Karlstads stift (2012)
Helgade rum. Kyrkor i Karlstads stift (2009)
Thor Fagerkvist (1984)

Målning av Joakim Johansson