Henrik Karlsson

Henrik Karlsson född 1968. Utbildad biolog och arbetar med naturvårdsfrågor på naturvårdsenheten i Kalmar. Han har tidigare jobbat som guide i Ottenby naturreservat och i nationalparken Blå Jungfrun. Fotograferar i huvudsak nordisk och ”nordlig” natur. År 2011 gav Henrik ut boken Mångfaldens ö – bilder och tankar från Ölands natur på eget förlag. Han är en flitig föreläsare och håller även fotokurser/workshops.
Är även en premierad fotograf med många internationella meriter och medlem av Naturfotograferna /N.
Hemsida: www.hknaturfoto.se

Böcker av Henrik Karlsson
Orkidéer på Gotland »
Ölands Orkidéer »
Orchids of Öland »
Die Orchideen Ölands »
Vilda Norden »
Mångfaldens ö – bilder och tankar från Ölands natur