Ida Dicksson

Ida Dicksson är född 1980 och växte upp i världsarvsstaden Falun men är nu bosatt i Mölndal. Efter studier i byggnads- och industriminnesvård och en D-uppsats i teknikhistoria på KTH har hon försörjt sig som frilansande teknikhistoriker och industriantikvarie med ett tvärvetenskapligt synsätt på ämnet och en förkärlek för fotografier och det skrivna ordet som uttrycksform. Det är ett varierande och grävande historiearbete som utförs lika mycket ute i fält som nere i arkiv, på bibliotek eller framför datorn. Hennes drivkraft är att förmedla historia och teknik på ett enkelt och intresseväckande sätt eftersom människan envisas med att ständigt upprepa misstaget att inte lära sig av historien.

Ida Dicksson sitter i Svenska industriminnesföreningens styrelse och ingår i Jernkontorets bergshistoriska utskotts expertkommitté. Hon är sedan tidigare medförfattare till boken Asfalt – hundra år av väghistoria som getts ut på Trafikverkets museers förlag och har även varit återkommande skribent i tidskriften Teknikhistoria.

Böcker med Ida Dicksson
Med Volvo i fokus : fotografen Bernt Lindström »
Studio Wezäta – Färgfotografiets genombrott i svensk reklam »
Asfalt – hundra år av väghistoria