Ingemar Eliasson

Ingemar Eliasson, född 1939 i Visnums-Kil, var landshövding i Värmland åren 1990–2002. Därefter var han riksmarskalk och chef för Hovstaterna till 2010, följt av uppdraget som Ordenskansler. På 1950-talet gick han på Handelsgymnasium i Karlstad och blev senare civilekonom i Stockholm. Under tjugo år var han politiker i olika befattningar. Eliasson gav 2013 ut sina memoarer med titeln Jag vet var jag kommer ifrån och har publicerat ett antal skrifter med tal och krönikor i skilda ämnen. Boken om Värmlands hertigar och landshövdingar har initierats av Karlstads Gillet. Delar av texten har publicerats i Gillets medlemsblad.

Böcker av Ingemar Eliasson
Värmlands landshövdingar och hertigar »

Foto: Madeleine Sandström