Inger Berggrén

Inger Berggrén, tidigare länsarkitekt i Värmland. I samband med sitt arbete på Länsstyrelsen Värmland har hon givit ut och medarbetat i ett flertal böcker.

Böcker med Inger Berggrén
Hus i Karlstad genom konstnärens ögon »