Ingrid Sjöström

Ingrid Sjöström är docent i konstvetenskap vid Stockholms universitet och har under många år varit verksam som lärare vid Riksantikvarieämbetet.

Böcker av Ingrid Sjöström
Haga – ett kungligt kulturarv »