Jan-Erik Nilsson

Jan-Erik Nilsson har mästerligt beskrivit fjällran­dens urskogar med sin kamera. Han har ständigt varit där, i alla väder, i alla årstider. Han har fångat det lilla och det stora i bilder som skapar förundran. Under åren som länsstyrelsens naturbevakare hann han besöka stora delar av fjällområdet. Sen har han färdats på egna upptäcktsresor, driven av nyfiken­het och fotointresse. Tillsammans med författaren vill han nu ge röst åt urskogsbältet längs fjället.

Böcker av Jan-Erik Nilsson:
Fjällrand – De krokiga tallarnas land »