Jan-Olov Moberg

Jan-Olov Moberg diversearbetare inom vatten, utbildad civilingenjör i miljö- och vattenteknik.

Under regniga skogspromenader då ingen ser honom, stannar han gärna upp och bygger små dammar i de späda rännilarna. Kanske var det lekarna utmed Baggstabäcken i Munkfors som skapade vattenintresset?

Numera bor Jan-Olov Moberg i Klarälvens delta och försörjer sig som diversearbetare inom vatten och blandar upp översvämningsrisker med skrivardrömmar. Han går igång på höga vattennivåer och ser med spänning fram emot nästa stora vårflod eller skyfall.

Böcker av Jan-Olov Moberg
Nordens längsta vattendrag
Dalälven »
Låt oss berätta : Noveller från Värmland »