Jessika Linde Brundin

”Jag har ett av världens viktigaste jobb, att hjälpa barn utveckla ett språk. ”

Jessika Linde är talpedagog och lärare med specialpedagogisk inriktning och träffar dagligen barn som upplever att deras språk inte riktigt är som deras jämnårigas. Med bokserien Nu ska vi prata! där stödtecken är en viktig del, hoppas hon hjälpa fler barn att tidigt hitta sitt språk på ett roligt sätt.

Vem är du?
Jag är lärare med specialpedagogisk inriktning, talpedagog och förskollärare, har jobbat med barn som har språkliga svårigheter av olika slag, i många år. Allt från barn som har utvecklingsnedsättningar i varierad grad, mutism, språkstörningar och även läs – och skrivsvårigheter. Det är ett fantastiskt och givande arbete jag har förmånen att ha.

Berätta om hur serien ”Nu ska vi prata” kom till.
Jag och min vän Embla, som båda är intresserade av språk och språkutveckling, diskuterade hur vi skulle kunna ge våra jämnåriga barn optimala förutsättningar för en lyckad språkutveckling. Vi pratade om tecken som stöd, och om hur man skulle kunna tydliggöra olika vardagliga sammanhang på barnets nivå. Ungefär då upptäckte vi att den typen av böcker vi eftersökte saknades på marknaden, då bestämde vi oss för att försöka skapa egna.

Varför tecken som stöd?
Tecken som stöd är en metod för att stötta och underlätta kommunikation. Det är inget substitut för tal, utan används i kombination med talat språk för att tydliggöra och förenkla språket. Barn som har en försenad eller avvikande språkutveckling har nytta av tecken som stöd för att få tillgång till andra sätt att kommunicera än talat språk. Även små barn som följer en typisk språkutveckling kan gynnas av tecken för att komplettera och stötta språkutvecklingen.

Vad vill du förmedla/hoppas på/önskar med boken?
Jag önskar att fler barn får möjlighet att få tillgång till språket på deras egna nivå, och att begreppet kring vad språk är breddas. Språk är inte bara i talad form. Gester, mimik, tecken och blickar är också kommunikation. Jag tror att många föräldrar som har små barn skulle lugnas av att se vilka kommunikativa framsteg deras barn gjorde, om man ser språket i sig som ett vidare begrepp. Jag önskar att fler människor får tillgång till fler sätt att stötta barns språkutveckling på.

Vad läste du själv när du var liten?
Min mamma läste jättemycket för mig när jag var liten, jag kommer ihåg böcker som ”Plupp” av Inga Borg och ”Vicke Viking” av Runer Jonsson. Jag älskade även alla sagor av HC Andersen. När jag blev lite äldre och läste själv så kommer jag speciellt ihåg den sommaren jag läste ”Skriet från vildmarken” av Jack London. Jag läste den boken fyra gånger på en sommar, det var en sådan bokupplevelse man inte glömmer.

Böcker av Jessika Linde Brundin:

Nu ska vi prata! ÄTA

Nu ska vi prata! FÖRSKOLA

Nu ska vi prata! KALAS

Nu ska vi prata! LEKA

Nu ska vi prata! SJUK

Nu ska vi prata! SOVA