Jop van Zelm van Eldik

Jop van Zelm van Eldik (1939–2020)
Från Holland, med stort intresse för fotografering. Flyttade till Göteborg 2010 och tanken om att göra en bok om kyrkor och andra helgedomar i Göteborgs kommun föddes.
Tidigare utgivet i Holland: ”Waar Remonstranten kerken”, en bok som skildrar, i bild och text, 43 kyrkor på olika platser i Holland.

Böcker av Jop van Zelm van Eldik
Religiösa byggnader i Göteborg »