Jörgen Sanner

Författaren och fotografen Jörgen Sanner har
tidigare framförallt haft naturen som inspirations­källa i ett stort antal fotoutställningar. Men då
han ombads att dokumentera renoveringen av
ånghammaren i Karlholmsbruk väcktes hans
intresse för miljöerna i de gamla vallonsmedjorna.

Böcker med Jörgen Sanner
Vallonsmedjor »