Jörgen Sanner

Författaren och fotografen Jörgen Sanner (1948-2023) har
tidigare framförallt haft naturen som inspirations­källa i ett stort antal fotoutställningar. Men då han ombads att dokumentera renoveringen av ånghammaren i Karlholmsbruk väcktes hans intresse för miljöerna i de gamla vallonsmedjorna.

Böcker med Jörgen Sanner
Vallonsmedjor »