Kajsa Nyström Rudling

Kajsa Nyström Rudling är konservator och antikvarie. Uppvuxen utanför Lund men bor nu i Göteborg tillsammans med sin familj. Historieintresset har funnits med sen barnsben. Ungefär lika länge har hon fascinerats av kyrkor. Vissa av dem hör till de äldsta byggnader som finns i Sverige, men de är samtidigt levande rum som har behållit sin ursprungliga funktion ända till idag. För att lära sig mer har hon tagit kandidatexamen i historia, med konstvetenskap och arkeologi vid Lunds universitet, en kandidatexamen på konservatorsprogrammet samt en master i Kulturvård vid Göteborgs universitet.
(Foto Torgny Lindén)

Böcker med Kajsa Nyström Rudling
Mellan himmel och helvete »