Kersti Westin

Kersti Westin är, som hon själv uttrycker det, av födseln och ohejdad vana bokhandlare. Hon gjorde sitt första arbetspass i bokhandelns värld som 10-åring och har varit kvar sedan dess. Hon minst sagt brinner för barns läsande.
– Det är superviktigt med läsning! Ordförrådet utvecklas och att kommunicera med varandra blir allt viktigare. Att kunna prata istället för att ta till våld. Det behövs mer böcker, mer empati och fler sätt att sätta sig in i andra människors livsvillkor, tankar och känslor. Böcker är ju ett jättebra verktyg för det.

I hennes barnbok Barn i en stad vid havet möter vi åtta barn som får gestalta Göteborgs 400-åriga historia. Vi börjar med Gretchen 1621 som har flyttat från Holland, hamnar bland annat hos Ritva år 1958 som är invandrare från Finland, och slutar med Glenn, flykting från Somalia, 2021.
– Glenn heter egentligen Glendichie och får på något sätt knyta ihop säcken. Jag ville poängtera att vi lever i ett mångkulturellt samhälle där alla ska få en plats.

Åtta västsvenska barnboksillustratörer har bidragit med bilder. Boken blir på så sätt en exposé över nutida göteborgsk barnbokskonst. Hon är glad och stolt.
– Det har varit så fruktansvärt roligt. Boken hade kunnat bli hur tjock som helst!