Kerstin Bengtsson

Kerstin Bengtsson har sedan 1980 mer eller mindre regelbundet återvänt för att med sin kamera skildra hur ”Åke på Myren”, mossens ägare, levde och vad som hände med bilarna.
Den digra dokumentationen har nu resulterat i en reportagebok som skildrar bilarnas förfall på mossen, Åkes livsöde, samt hennes personliga minnen och upplevelser av platsen.

Böcker av Kerstin Bengtsson
Åkes Värld : Bilkyrkogården »