Lena Knutson Udd

Lena Knutson Udd är konstnär och industriantikvarie som arbetar med kunskapsförmedling kring industrisamhällets kulturarv.

Hennes verksamhet omfattar bland annat dokumentationer av industrier i drift, byggnadsminnesutredningar och industrihistoriska efterforskningar i samband med sanering av förorenad mark.

Böcker av Lena Knutson Udd
Med Volvo i fokus : fotografen Bernt Lindström »
Tidtaget