Lennart Molin

Bor i Lidingö. Pastor och teologie doktor. Tidigare lärare vid Teologiska seminariet och rektor för Teologiska Högskolan Stockholm. Direktor och biträdande generalsekreterare vid Sveriges Kristna Råd 2000–2013.

Böcker av Lennart Molin
Hundra år av samverkan : Svensk frikyrkoekumenik 1918–2018 »
Missionsskolan Lidingö »