Linda Wahlund

Linda Wahlund är socionom i grunden och vidare­utbildad inom psykoterapi och biblioterapi. Till vardags arbetar hon som skolkurator, men också med skrivande och läsande i olika former. Både i yrkeslivet och i skrivandet är det barnets egen röst som står i fokus.

Böcker av Linda Wahlund:

Att vinka hej då

Sommarkollot

Hemligheten

Den som måste livet leva

Den som måste döden dö