Louise Alvarsson

Louise Alvarsson är skrivpedagog och certifierad Write Your Self-vägledare. Hon var projektledare och redaktör för trilogin Låt oss berätta – Noveller från Värmland i projektet Värmland skriver.

Hon handleder och håller kurser inom hälsofrämjande skrivande och har tidigare gett ut boken Skriv bara skriv tillsammans med Magnus Lersten, formgivare och fotograf. 

Böcker med Louise Alvarsson
Skriv och må bra »
Skriv bara skriv – Övningar och tips för en kreativ skrivprocess » 
Låt oss berätta – Noveller från Värmland Den tredje boken » 
Låt oss berätta – Noveller från Värmland Andra boken » 
Låt oss berätta – Noveller från Värmland »