Margareta Edsgård

Margareta Edsgård (1953–2022) arbetade under sitt yrkesliv med att utveckla det värmländska matföretagandet. Hon var i juni 2017 med och bildade den ideella föreningen Värmländskt skrädmjöl för att sedan till EU lämna in en ansökan om skyddad geografisk beteckning (SGB) i syfte att kvalitetssäkra det värmländska skrädmjölet. Denna ansökan beviljades 2021 och därmed har skrädmjölet fått ett erkännande om att ha särskilda kvaliteter och egenskaper som till största del är kopplade till den geografiska plats där det tillverkas.

Böcker med Margareta Edsgård
Skrädmjöl : Det värmländska mjölet »