Marie Rehnberg

Marie Rehnberg, är konsthistoriker och författare, inriktad på 1900-talets konst och konstindustri i Sverige. Hon har givit ut böckerna Anna Petrus. Skulptör och industrikonstnär och Höganäs Keramik AB, om ett företags historia och produkt­utveckling.
Forskning, föreläsningar och undervisning för uppdrags­givare som auktionshus, Beckmans och Skissernas museum i Lund.

Böcker med Marie Rehnberg
Jenny Nyström : Illustratör och pionjär »