Mikael Svensson

Mikael Svensson – en naturälskande fotograf med medlemskap i Naturfotograferna/N.
På konstant jakt efter perfekt ljus och aldrig lättande dimma utforskar han nu Västkustens vattendrag och Vänern. Han har även utforskat Luleälven, Dalälven, Nordens längsta vattendrag och Mölndalsån.

Böcker av Mikael Svensson:
Vänern : Upplevelser vid vatten »
Delsjön : där stad och vildmark möts »
Luleälven – Möten i norr »
Dalälven – Från fjäll till fjärd »
Den ljusnande framtid är vår