Olle Zetterquist

Olle Zetterquist är bildkonstnär och född 1927 i Arvika med en farfar som var med i Rackstad­kolonin. Han utbildade sig på Slöjdföreningens skola och Valands konstskola i Göteborg, men hemma är Värmland.

Böcker med Olle Zetterquist
Hemma i Värmland : konst, musik, minnen »