Olof Karlander

OLOF KARLANDER, son till Sigvard, har bl.a. varit engagerad i hästnäringen som VD i Hästnäringens Nationella Stiftelse 1995–2007. Ett av uppdragen var att reorganisera ATG:s hästkliniker och att därefter vara ordförande i styrelsen för ATG:s Hästkliniker AB 2003–2007.

Sedan 2001 är Olof Karlander kanslichef i Föreningen och Stiftelsen för den Beridna Högvakten.

Böcker med Olof Karlander
I Sigvards spår : en berättelse om svensk djursjukvård »

Foto: Mia Litström