Pär Axelstjerna

Pär Axelstjerna är född 1957 och sedan 2010 bosatt i Göteborg. Han har sedan tidiga tonåren haft ett stort intresse för både fotografering och natur. Det har under åren blivit många resor, fördelade på sex världsdelar. Under de senaste 25 åren har Pär haft flera olika tjänster, direkt eller indirekt kopplade till svensk fordonsindustri. Som kontrast till detta försöker han frigöra tid för kreativa och spännande naturupplevelser. Pär har tidigare fotograferat och skrivit boken Kebnekaise, utgiven av Natur och Kultur 2006.

Böcker av Pär Axelstjerna:
Kebnekaise : Nordtoppen och Sveriges tak »
Naturupplevelser »