Per Berggrén

Per Berggrén. Efter 30 år som yrkesofficer på Värmlands regemente gick Per i pension 1994. Hans sista befattning på I 2 var informationschef för regementets flytt från Karlstad till Kristinehamn. Genom sitt yrke var han tvungen att känna Värmland, och han lärde sig uppskatta den kulturella mångfald som finns i landskapet.
Ett genuint foto- och språkintresse öppnade vägen in i litteraturens värld i hans nya liv. Han har nu givit ut ett 50-tal böcker, både till allmän försäljning och i mindre upplagor. Huvuddelen av Pers böcker handlar om Värmland och Karlstad.
Föreningen Värmlandslitteratur utsåg boken Stadsträdgården i Karlstad till Värmlands vack­raste bok 2019 och samma förening gav boken Karlstads domkyrka hedersomnämnande 2012 för den vackra formgivningen.

Böcker av Per Berggrén:
VÄRMLAND – Kronan bland Svea rikes länder »