Sten Bergström

Sten Bergström är professor och nybliven pensionär. Har arbetat på SMHI under nästan hela sitt yrkesliv. Stens stora intresse är frågor kring vatten, vattenkraft och klimatförändringarnas betydelse för samhällets planering. Detta har inneburit ett nära samarbete med vattenkraftindustrin och ett stort antal besök i Luleälvens avrinningsområde. Sten Bergström var SMHI:s forskningschef under perioden 1992–2005.

Böcker med Sten Bergström
Luleälven – Möten i norr »
Sveriges sjöar : en del av oss »
Vid rinnande vatten »

Foto: Mats Andréasson