Stig Holmstedt

Stig Holmstedt har varit ideellt aktiv inom Svenska Naturskyddsföreningen för att skydda Nedre Dalälvens naturvärden. 1975–1998 ledde han arbetet inom föreningen för att få till stånd Färnebofjärdens nationalpark och belönades för detta bl.a. med Svenska Dagbladets Miljödiplom 1981 samt ICA-kurirens Stora Miljöpris 1999. 

Böcker av Stig Holmstedt
Färnebofjärden : nationalparken vid Nedre Dalälven » 
Fåglarna i Färnebofjärdens nationalpark (Naturvårdsverket 2005)
Nedre Dalälven vildmark i Mellansverige (LTs förlag 1987)