Tomas Ekman

tomas_ekman6x8

Tomas Ekman är arkeolog i grunden men ägnar sig nu åt arbetet på Skillnad AB. Skriver ofta böcker tillsammans med Annika Grälls, ibland på egen hand. Just nu aktuell med Ung på 60-talet och Travsport. Har tidigare skrivit om Bernadotte i Jean-Baptiste/Karl Johan, främst avsedd för skolor och studieförbund.

Böcker av Tomas Ekman
Bernadotte – Mannen, myten, maten
Vallonvägar
Vaskverket i Johannesborg